Γούρια 2011
Χειροποίητα γούρια για το 2011, για καλή τύχη που όλοι χρειαζόμαστε!!!!!!
Όλα τα υλικά για την κατασκευή τους, τα προμηθευτικά απ'το Lucas.com.gr